Disclaimer

Op deze pagina vind je de volledige disclaimer van Stofzuigerwijzer.nl. In onze disclaimer vind je informatie over onder welk voorbehoud wij de ifnrmoatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie die wij aanbieden op stofzuigerwijzer is volledig gratis, zolang u de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt dan wel misbruikt. Alleen volgens de regelingen van het dwingend recht mag eventueel informatie die te vinden is op deze website hergerbuikt worden.

Dit mag echt alleen bij hoge uitzondering en als u daar uitdrukkelijk via de mail of schriftelijk toestemming voor hebt gevraagd en gekregen. Het intellectueel eigendom blijft altijd volledig bij stofzuigerwijzer.nl

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Wij doen er bij stofzuigerwijzer alles aan om informatie zo actueel mogelijk te houden. Als u merkt dat, ondanks onze inspanningen, bepaalde informatie toch onverhoopt onvolledig is (geworden), onvolledig of onjuist is, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stofzuigerwijzer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyper links verwijzen.

Stofzuigerwijzer neemt deel aan advertentieprogramma's om commissies te verdienen. Hiervoor hebben wij verschillende partners, waaronder Bol.com en Coolblue. Met onze reviews & links kunnen wij een kleine commissie verdienen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van stofzuigerwijzer.nl op deze pagina.